Inzicht op de werkvloer

Ik geloof dat de krachtigste lessen te leren zijn op het moment dat je tijdens je werk ervaart dat je emoties en je gedrag je niet ondersteunen bij datgene wat je wilt bereiken als medewerker, manager of leider. Als adviseur of projectleider sta ik naast een team, leid ik of  begeleid en structureer ik het proces/project om inhoudelijk te komen tot het gewenste resultaat. Naast de inhoud, besteden we aandacht aan je leiderschap en intermenselijk gedrag en ondersteun ik je bij het ontwikkelen van emotioneel heldendom.